Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI (MOYDEN) İZİN BELGESİ

DİKKAT! “MOTOR YAĞI DEĞİŞİM NOKTASI (MOYDEN) İZİN BELGESİ” ALINMASI İÇİN SON SÜRE 31 ARALIK 2020

“Atık Yağların Yönetimi Yönetmeliği” 21.12.2019 tarih ve 30985 sayılı Resmi Gazete' de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

“Atık Yağ Üreticisinin Yükümlülükleri” başlıklı 8. maddesinin ikinci fıkrasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, Atık Yönetimi Yönetmeliğinin 13 üncü maddesindeki hükümler doğrultusunda geçici depolama alanı kurmakla, il müdürlüğüne başvurarak Ek-3'te yer alan belgeyi almakla, Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla, motor yağı değişimine ilişkin bilgileri çevrimiçi programı kullanarak bildirmekle ve onaylamakla yükümlüdür.”,

“Motor Yağı Değişimi Yapılan İşletmeler” başlıklı Geçici 2. maddesinin birinci fırkasında “Motor yağı değişimi yapılan işletmeler, 1/1/2021 tarihine kadar bu Yönetmelik hükümleri çerçevesinde il müdürlüğünden izin belgesi almak ve Bakanlığın çevrimiçi programlarına kayıt olmakla yükümlüdür.” hükümleri yer almaktadır.

Bakanlığımızın 25.08.2020 tarih ve 51475790-145.01-E.172217 sayılı yazısında, motor yağı değişimi yapılan akaryakıt istasyonları, tamirhaneler, servisler, kamu kurum/kuruluşları, belediyeler, madencilik faaliyeti gösteren işletmeler ve diğer motor yağı değişimi yapılan işletmelerin 1/1/2021 tarihine kadar anılan Yönetmelik hükümleri çerçevesinde izin belgesi alması ve Bakanlığımızın çevrimiçi programlarına kayıt olmasının gerekmekte olduğu belirtilerek, “Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS) / Atık Yönetimi Uygulaması”na motor yağı değişim noktaları ile ilgili “Motor Yağı Değişim Noktası (MoYDeN) Uygulaması”nın eklenmesine ilişkin çalışmaların tamamlanarak kullanıma açıldığı belirtilmiştir.

Bakanlığımızın yukarıda anılan yazısı kapsamında belge alması gereken işletmelerden, öncelikle EÇBS kaydı olmayan tesislerin, EÇBS’ye kayıt olması, “Atık Yönetimi Uygulaması’nı açması, akabinde süresi içerisinde “MOYDEN Belgesi’ni almak üzere yazılı olarak başvuru yapması gerekmektedir.

 “Entegre Çevre Bilgi Sistemi (EÇBS)”ne kayıt nasıl yapılır (Firma Kurma, Tesis Açma vb.) bilgileri için (yardım videoları da dahil) “Sıkça Sorulan Sorular”da yer alan dokümanlara ulaşmak için link aşağıdadır.

https://webdosya.csb.gov.tr/db/nevsehir/menu/entegre-cevre-bilgi-sistemi-kayit-islemleri_20200218023517.pdf

            Örnek “MOYDEN İzin Belgesi Başvuru” dilekçesine ulaşmak için TIKLAYINIZ. (Başvuru örneği özel işletmeler için hazırlanmış olup, başvuruya ilişkin açıklamalar aşağıda yer almaktadır. Kamu İdareleri de resmi yazı ekinde  aşağıda istenilen bilgi ve belgelere yer vermelidir.)

https://webdosya.csb.gov.tr/db/isparta/duyurular/moyden-aciklama-20200904140556.jpg

“MOYDEN İzin Belgesi Başvurusu” yapılırken, başvuru yazısında;

1) Motor Yağı Değişimi yapılan tesisin tam adı (şayet şube ise, şube adı),

2) Motor Yağı Değişimi yapılacak yerinde “Ulusal Adres Veri Tabanı’nda (UAVT) kayıtlı güncel adresi (EÇBS’deki adresi, güncel adresi değilse veya UAVT Kodu ile değilse, EÇBS’de “Adres Değişikliği” butonuyla güncel adresi değişikliği yapılmalıdır),

3) EÇBS’de yer alan tesisin “Çevre Kimlik Numarası”na (ÇKN) yer verilmesi,

4) Kapasite Raporu’nda yer alan tesisin faaliyet konusuna yer verilmesi (Ör : Mermer Ocağı, Araç Servisi, Akaryakıt İstasyonu vb.) (Kamu İdaresi ise “Kamu Hizmeti” yazması yeterli olacaktır),

5) Başvuruda tesis yetkilisine ait telefon numarasına yer verilmesi, gerekmektedir.

            Başvuru yazısının EK’ine;

1) işletmeye ait işyeri açma ve çalıştırma ruhsatı

2) Kurumlar ve işletmeler tehlikeli atık geçici depolama alanı için tehlikeli atık mali sorumluluk               sigortası

3) Zemini beton, dışarıya kanal bağlantısı olmayan, kapısı kilitli, üzerinde “Tehlikeli Atık Geçici Depolama Alanı” yazan tabelası olan, atık deposundan sorumlu kişinin adı-soyadının yazılı olduğu kağıt/tabelası olan, içeride “13 02 08” kodlu “atık motor yağı”nın konulduğu, 200 Litrelik, kırmızı renkli varili olan, yağmur ve kar gibi yağışı içerisine almayacak şekilde her tarafı kapalı olarak dizayn edilmiş “Tehlikeli Atık Geçici Atık Depolama Sahası”nın, ön, arka, yan, iç tarafından çekilmiş en az 4 adet renkli fotoğraf,

4) Lüzumu halinde, İl Müdürlüğünce ilave bilgi ve belge talep edilebilecek olup, yine lüzumu halinde yerinde inceleme yapılabilecektir.