Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Kapsam Dışı Değerlendirmeler İle İlgili Başvuru Nasıl Yapılır

Kapsam Dışı İş Akış Şeması

ÇED Yönetmeliği ile ilgili değerlendirme yapılabilmesi için aşağıdaki belgelerle birlikte Müdürlüğümüze başvuru yapılması gerekmektedir. 

1-Dilekçe Örneği

2-İş Akım Şeması

3-Taahhütname

4-Proje Özeti

5-Proje Özeti Bilgi Formu