Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi

İLGİLİ YÖNETMELİK

 

 "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" 

 

 

GEREKLİ BELGELER


Geçici Müteahhitlik Şahıs
• Başvuru formu
• Kimlik fotokopisi
• Taahhütname
• Tapu fotokopisi
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 850,00 TL)

Geçici Müteahhitlik Şirket
• Başvuru formu
• Vergi levhası fotokopisi
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 850,00 TL)

Geçici Müteahhitlik Kooperatif
• Başvuru formu
• Oda kayıt belgesi
• Ön başvuru formu
• Tapu fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)
• Vergi numarasını gösterir resmi yazı
• Yetki belgesi
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, kuruluş, genel kurul kararı)
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 2.000,00 TL)

Gerçek Müteahhitlik Şahıs
• Başvuru formu
• Oda kayıt belgesi
• Vergi levhası fotokopisi
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 2.500,00 TL)

Gerçek Müteahhitlik Şirket
• Başvuru formu
• Oda kayıt belgesi
• Vergi levhası fotokopisi
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, amaç, konu, hisse, müdür)
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 2.500,00 TL)