Yapı Müteahhitliği Yetki Belgesi

İLGİLİ YÖNETMELİK

 

 "Yapı Müteahhitlerinin Kayıtları İle Şantiye Şefleri Ve Yetki Belgeli Ustalar Hakkında Yönetmelik" 

 

 

GEREKLİ BELGELER


Geçici Müteahhitlik Şahıs
• Başvuru formu
• Kimlik fotokopisi
• Taahhütname
• Tapu fotokopisi
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 850,00 TL)

Geçici Müteahhitlik Şirket
• Başvuru formu
• Vergi levhası fotokopisi
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 850,00 TL)

Geçici Müteahhitlik Kooperatif
• Başvuru formu
• Oda kayıt belgesi
• Ön başvuru formu
• Tapu fotokopisi (Aslı gibidir onaylı)
• Vergi numarasını gösterir resmi yazı
• Yetki belgesi
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, kuruluş, genel kurul kararı)
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 2.000,00 TL)

Gerçek Müteahhitlik Şahıs
• Başvuru formu
• Oda kayıt belgesi
• Vergi levhası fotokopisi
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 2.500,00 TL)

Gerçek Müteahhitlik Şirket
• Başvuru formu
• Oda kayıt belgesi
• Vergi levhası fotokopisi
• Ticaret Sicil Gazetesi fotokopisi (Aslı gibidir onaylı, amaç, konu, hisse, müdür)
• Dekont (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü Muhasebe bölümünden kod alınmasına müteakip Halk Bankası Çevre ve Şehircilik Bakanlığı hesabına 2.500,00 TL)