NEVŞEHİR ili GÜLSEHIR, ilcesinde
25 Ocak 2019
NEVŞEHİR ili GÜLSEHIR, ilçesi Nevşehir İli, Gülşehir İlçesi, Gökçetoprak Köyü mevkiindeki Karayolları IV. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan 3377893 Erişim, 2018/04 Hammadde Üretim İzin Numaralı I(a) Grubu Gökçetoprak-2 Malzeme Ocağı projesi ile ilgili olarak NEVŞEHİR Valiliğimize sunulan dosyayı P.T.D. Dosyası Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği'nin 17. maddesi doğrultusunda incelenmiş ve projeye ilişkin ÇED Süreci başlamıştır. İlgililere ve kamuoyuna duyurulur.