KAVAK KASABASINDA POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ HALKIN KATILIMI TOPLANTISI
06 Eylül 2018

POMZA OCAĞI KAPASİTE ARTIŞI PROJESİ HALKIN KATILIMI TOPLANTISI

 

Nevşehir İli, Merkez İlçesi, Uçhisar ve Kavak Beldeleri Mevkii'nde Erha Bims Mad. İmal. İnş. Taah. Nak. San. Tic. Ltd. Şti. tarafından yapılması planlanan 73391 Ruhsat Nolu IV. Grup Pomza Ocağı Kapasite Artışı ve Mobil Eleme Tesisi projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla İlimiz Merkez İlçesi, Kavak Beldesi Yeni Düğün Salonunda 20.09.2018 tarihinde Saat 14:00’de “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenecek olup proje hakkında yöre halkı bilgilendirilecek, görüş ve önerileri alınacaktır.  

Kamuoyuna duyurulur.