Çevre Düzeni Nazım İ.P. Çalışmaları

Çevre Düzeni nazım imar planı ?alışmaları

Ülke ve varsa bölge planı kararlarına uygun olarak konut, sanayi, tarım, turizm, ulaşım gibi yerleşme ve arazi kullanılması karalarını belirleyen, 1/100.000, 1/50.000 veya 1/25.000 öl?ekte Bayındırlık ve İskan Bakanlığınca 3194 sayılı İmar Kanunu ?er?evesinde yapılan, yaptırılan, ve onaylanan, raporuyla bir bütün olan plandır.
İlimiz Kapadokya Sit Sınırı , Göreme Milli Park Sınırı ve Turizm Alanı gibi özel bölge ve sınırlar i?inde kalmaktadır.
İlimiz Merkez , Avanos ,Gülşehir, Derinkuyu ve Ürgüp il?elerini i?ine Bakanlığımız Teknik Araştırma Ve Uygulama Genel Müdürlüğünce 6 Kasım 1981 tarihinde onanan 1/25000 öl?ekli Kapadokya Çevre Düzeni Planı bulunmaktadır. Halen bu planının revizyon ?alışmaları Bakanlığımız, Müdürlüğümüz, ilgili kurum ve kuruluşların katkı ve katılımlarıyla birlikte devam etmektedir.