Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Taahhütname (Kurulmamış Tesis)
 
 
 
TAAHHÜTNAME(Henüz Kurulmamış Tesis ve Faaliyetler İçin)
 
                       Nevşehir İli ……………… İlçesi ………………………………………………………    adresinde yapılması planlanan …………………………………………………. tesisinde/faaliyetinde 5491 Sayılı Kanunla değişik 2872 Sayılı Çevre Kanunu ve bu Kanun kapsamında yayımlanan mevzuatlarda belirtilen hükümlere uyacağımızı, çevresel sorunların önceden belirlenerek en aza indirileceğini, üretim yönteminde bir değişikliğe gidilmesi ya da kapasite arttırılması durumunda Valiliğe (Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü) bilgi vererek gerekli izinleri alacağımızı taahhüt ederiz. …/…/2013
 
 
                                                                                                Tarih
                                                                                                Ad Soyad/Kaşe
                                                                                                İmza