Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
KATI YAKIT SATICILARININ DİKKATİNE

 

KATI YAKIT SATICISI KAYIT BELGESİ İÇİN İSTENEN BELGELER

-İş Yeri Açma Ruhsatı

-Oda Sicil Kaydı (Mahrukatçılar Odası veya Sanayi ve Ticaret Odasına veya İlgili Esnaf Odasına Kayıtlı Olduğuna Dair Belge)

-İmza Sirküleri (noter onaylı)

-Taahhütname    (Tüzel Kişi İçin,)

                             (Gerçek Kişi İçin,)

 

 

 

Ayrıca Katı Yakıt Satış Belgesi Olan Satıcıların Bildirim Yükümlülüğü Çerçevesinde Doldurması Gereken Ek-6 Belgesini indirmek için tıklayınız