Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü
Nevşehir Valiliği
Nevşehir Valiliği
Diğer Kuruluşlar

NEVŞEHİR ÇEVRE VE ŞEHİRCİLİK İL MÜDÜRLÜĞÜNÜN 2012 YILI PROĞRAM DIŞI FAALİYETLERİ

 

TOPLAMDA:

- Proje Yapılması:                                                                  8

- Öd. Tem. Esas Tah. Bedel Hesabı:                                     52

- Yaklaşık Maliyet Hazırlanması:                                             27

- İhale Komisyonuna Üye Verilmesi:                                      15

- Kontrollük Yapılması:                                                           20

- Hakediş Düzenlemesi:                                                          20

- Teknik Rapor Verilmesi:                                                       16       = 158 adet işe görevlendirme yapılmıştır.