YAPI DENETİMİ VE YAPI MALZEMELERİNDEN SORUMLU ŞUBE MÜDÜRLÜĞÜ

Yapı Denetimi ve Yapı Malzemelerinden Sorumlu Şube Müdürlüğü

Görevleri:

-         - 4708 Sayılı Yapı Denetimi Kanunu ve ilgili yönetmelikler ile belirlenen görevleri yapmak

 

-         - 4703 Sayılı Ürünlere İlişkin Teknik Mevzuatın Hazırlanması ve Uygulanmasına Dair Kanun   ile verilen görevleri yapmak

 

-         - Yapı Malzemeleri Yönetmeliği ile Yapı Malzemeleri Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile verilen görevleri yapmak

-          5627 Sayılı Enerji Verimliliği Kanunu ve İlgili Yönetmelikler  ile verilen görevleri  yapmak

 

- Genel Büt?eye dahil kuruluşlara ait bina ve tesislerin proje hazırlık ve onay işlemlerinden sonraki yapıma yönelik iş ve işlemleri yapmak

 

 

13.07.2010 tarih ve 27640 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan Bakanlar Kurulu Kararı doğrultusunda, 01.01.2011 tarihi itibariyle 19 pilot ilde uygulanmakta olan 4708 sayılı Yapı Denetimi Hakkında Kanun 62 ilimizde daha uygulamaya alınmıştır.

01.01.2011 tarihi itibari ile ilimizde asil sırada yapı denetim izin belgesi almaya aday olan kuruluşlar kura sonucu belirlenmiştir. Toplam 23 adet firma başvuru yapmış olup asil sırada aday olan 4 adet yapı denetim kuruluşu aşağıda belirtilmiştir.

 

  • FİRMANIN ADI UNVANI

 

  • 1- Nursa Yapı Denetim Ltd. Şti.

  • 2- Kapadokya Yapı Denetim Ltd. Şti.

  • 3- Filo Yapı Denetim Ltd. Şti.

  • 4- Mag Yapı Denetim Ltd. Şti.

 

 

  • İzin belgesi başvurusunda bulunan kuruluşların, Müdürlüğümüze başvurarak, Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği'nin 12. maddesi 5. bendi gereği sağlanması gereken asgari donanım şartlarının sağlandığına ilişkin formların düzenlenmesi istenmiştir. Müdürlüğümüzce bu form düzenlenirken aşağıdaki hususlar göz önünde bulundurulmuştur.
  • Aynı ofiste yapı denetimi haricinde bir başka ticari faaliyetin yürütülmemesi, denet?iler i?in uygun ?alışma ortamlarının, düzenli arşiv bölümünün ve proje incelemesine uygun ortamın mevcut olması hususları göz önünde bulundurulacaktır.
  •  Yapı Denetimi Uygulama Yönetmeliği hükümlerine göre yapı denetim kuruluşunun faaliyet göstereceği ilde en az 100 m2 alana sahip tam donanımlı bir ofisinin bulunduğu teyit edilerek, bu ofisin kuruluş ya da ortaklarından biri adına satın alınmış olması halinde tapu fotokopisi, kira olması halinde kuruluş adına imzalanmış kira sözleşmesi fotokopisi,
  • Ofiste bulunması gereken en az beş adet bilgisayar, iki adet yazıcı, bir adet fotokopi makinesinin kuruluş adına satın alındığını gösteren fatura fotokopileri, denetim hizmetinde kullanılmak üzere kuruluş adına kayıtlı ü? adet otomobilin ruhsat fotokopileri, kira ya da leasing ile temin edilmiş ise buna ilişkin sözleşmelerin fotokopileri talep edilmiştir.
  •  Müdürlüğümüz Yapı denetim Çalışma Birimi tarafından yapılan inceleme neticesinde yukarıda belirtilen hususlar incelenerek gerekli formlar yapı denetim komisyonu başkanlığına gönderilmiştir.

Yapı Denetimi ve Yapı Malzemeleri Şubesi tarafından aylık periyodik olarak beton santralleri PGD (Piyasa gözetimi ve denetimi) uygulaması yapılmaktadır