PATOLOJİK ATIK MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI 2017
24 Temmuz 2017

PATOLOJİK ATIK MAHALLİ ÇEVRE KURUL KARARI 2017

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliği'nin 24. Maddesinin ikinci fıkrası "Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir. Tıbbi atık bertaraf ücretinin tespitinde, oluşan atığın gideceği sterilizasyon ve/veya bertaraf tesisine taşıma mesafesi ile sterilizasyon ve/veya bertaraf maliyetleri göz önüne alınır." ve 03.08.2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmelik gereğince 2017 Yılı Patolojik Atık toplama taşıma ve bertaraf ücretinin belirleneceği Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı 30.06.2017 tarihinde yapılmış ve Kurul tarafından 2017/110 nolu karar alınmıştır.

 

30.06.2017 tarihli ve 2017/110 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 2017 Yılı Patolojik Atık Toplama, Taşıma ve Bertaraf Ücreti 6,14 TL+KDV olarak belirlenmiştir. Söz konusu karar metnine Müdürlüğümüz web sitesi “Mahalli Çevre Kurulu Kararları” linkinden ulaşılabilmektedir.

 

Kamuoyuna duyurulur.