NEVŞEHİR İLİ TIBBİ ATIK TOPLAMA, TAŞIMA, STERİLİZASYON VE BERTARAF ÜCRETİ
30 Ocak 2017

25.01.2017 tarihli ve 29959 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan Tıbbi Atıkların Kontrolü Yönetmeliğinin 24. Maddesinin 2. Bendi “Bu Yönetmelik hükümlerine uygun olmak şartıyla, toplama, taşıma, sterilizasyon ve bertaraf harcamalarına esas olacak tıbbi atık bertaraf ücreti, her yıl tıbbi atığın oluştuğu ilin mahalli çevre kurulu tarafından tespit ve ilan edilerek Bakanlığa bildirilir….” ve 03.08.2013 tarihli ve 28727 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Yüksek Çevre Kurulu ve Mahalli Çevre Kurullarının Çalışma Usul Ve Esaslarına İlişkin Yönetmeliğin ilgili hükümleri gereğince 2017 Yılı Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon ve Bertaraf Ücretinin belirleneceği Mahalli Çevre Kurulu Toplantısı 27.01.2017 tarihinde yapılmış ve Kurul tarafından 2017/108 nolu karar alınmıştır.

27.01.2017 tarihli ve 2017/108 nolu Mahalli Çevre Kurulu Kararı ile 2017 Yılı Tıbbi Atık Toplama, Taşıma, Sterilizasyon ve Bertaraf Ücreti 2,37 TL+KDV olarak belirlenmiştir.

Kamuoyuna duyurulur.