Nevşehir İlçeleri

Acıgöl

Acıgöl''ün tarihi Nevsehir ilinin tarihi ile aynıdır. Nevsehir ve çevresinde yapılan kazılarda çıkan sonuçlara bakıldığında M.Ö. 3000 yıllarında bile insanların yasadıkları, uygarlıkların kuruldugu anlasılmaktadır. Hatta Hitit egemenliği altğndaki bu topraklarda yerli topluluklar yasamıştır.        M.Ö. 1800...
 

Avanos

Nevşehir’in 18 km kuzeyinde olan Avanos’un antik dönemdeki adı “Venessa’dır. Çok sayıda çanak çömlek atölyesi bulunan ilçede seramik yapım geleneği Hititlerden beri süregelmektedir. Kızılırmağın getirdiği kırmızı toprak ve milden elde edilen seramik çamuru, avanoslu seramik sanatçılarının eli...
 

Derinkuyu

Derinkuyu, Nevşehir ilinin güneyinde yer alır. Nevşehir Niğde Karayolu üzerindedir. Güneyinde Niğde, Kuzeyinde Nevşehir, Doğusunda Yeşilhisar (Kayseri) ve ürgüp, Batısında Acıgöl ve Niğde İli ile çevrilidir. Nevşehir Merkez’e;30Km, Niğde’ye 50 Km, Kayseri’ye 105 Km, Aksaray...
 

Gülşehir

İLÇENİN TARİHİ İlçenin ne zaman kimler tarafından kurulduğu bilinmemekle beraber İlçe çevresinde bulunan tarihi kalıntılara bakılarak ilk gelen Kavimin Hititler olup kesin tarihi bilinmemektedir.Hititlerden sonra sırasıyla Frigler, Lidyalılar, Persler, Makedonya Krallığı, Romalılar, Bizans İmparatorluğu ve son olarak Osmanlı imparatorluğ...
 

Hacıbektaş

İç Anadolu Bölgesinin orta Kızılırmak bölümünde, Nevşehir iline bağlı bir ilçe merkezi olan Hacıbektaş''ın eski adı Sulucakarayüyük''tür. Bakanlar kurulunun 12.12.1947 tarih ve 21454 sayılı kararı ile 01.01.1948 tarihinde Kırşahir iline bağlı bir ilçe haline getirilmiş iken 24.07.1954''te Nevşehir''e bağlanmıştır. İl&c...
 

Kozaklı

Kozaklı Nevşehir''in ilçesi. İlçe kaplıcalarıyla ünlüdür. Nevşehir'' in yaklaşık 100 km kuzeyinde yer alan Kozaklı sağlık turizmi açısından önemli bir yere sahiptir. Kozaklı kaplıcaları, Alman Kaplıcaları Birliği sınıflamasına göre sodyumlu, kalsiyumlu, klorlu olup Ave C grubu şifalı sular grubuna girmektedir. Kozaklı kaplıca...

 

Ürgüp

Nevşehir’in 20 km doğusunda olan Ürgüp Kapadokya Bölgesinin en önemli merkezlerindendir. Göreme’de olduğu gibi tarihsel süreç içerisinde çok sayıda isme sahip olmuştur. Bizans Döneminde Osiana (Assiana), Hagios Prokopios; Selçuklular Dönemi’nde Başhisar; Osmanlılar zamanında Burgut kalesi; Cumhuriyetin...