İMAR BARIŞI
İMAR BARIŞI
28 Mayıs 2018

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulunda görüşülerek 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede yayınlanan 7143 numaralı Kanunun yürürlüğe girmesi nedeniyle son dönemde geniş yankı uyandıran İmar Barışı konusunda 23.05.2018 tarihinde Çevre ve Şehircilik Bakanımız Sayın Mehmet ÖZHASEKİ’nin katılımıyla Ankara’da düzenlenen İmar Barışı Çalıştayı’na Nevşehir Çevre ve Şehircilik İl Müdürümüz Sayın Mustafa SOLMAZ katılmıştır.


İmar Barışı, 18.05.2018 gün ve 30425 sayılı Resmi Gazetede, 3194 sayılı İmar Kanununa geçici 16. Madde eklenerek yayınlanmıştır. Bu maddenin uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar henüz belirlenmemiştir. Bakanlığımızca bu konuda çalışmalar yapılmaktadır.


İmar Barışının uygulamasına yönelik “usul ve esasların” belirlenmesine müteakip başvurular alınacak olup, gelişmeler hakkında web sitemizden bilgilendirme yapılacaktır.
İmar Barışına ilişkin merak edilen her konuya Bakanlığımız web sitesinden ulaşılabilmektedir. http://imarbarisi.csb.gov.tr/