İlimiz Hakkında

Kapadokya

 

Masalsı görüntüsü ve eşsiz doğasıyla Dünya'nın en büyüleyici atmosferlerinden birine sahip Nevşehir, insanlık tarihi boyunca ?ok sayıda uygarlığa ev sahipliği yapmıştır.

     Peribacaları gibi ilgin? jeolojik yapısının yanı sıra, kayalara oyulan yerleşim yerleri ender doğal ve kültürel merkezlerdendir.

     Kapadokya'yı kaplayan yumuşak tüfün kolayca oyulabilmesinden dolayı kayada yaşam bi?imi nesiller boyunca devam etmiş, daha sonraki yüzyıllarda inzivaya ?ekilen keşişler i?in uygun bir ibadet yeri olmuştur.

     Farklı büyüklükteki yer altı yerleşimleri daha ?ok yumuşak tüfün aşağıya doğru derinlemesine oyulmasıyla inşa edilmiştir. Kapadokya Bölgesi, ge?mişte sık sık ?eşitli saldırılara maruz kaldığından, bu şehirlerin yapılış amacı, daha ?ok tehlike anında halkın ge?ici olarak sığınmasını sağlamaktı.

     Pers Dönemi'ndeki kral yolu'nun, Sel?uklu Dönemi'ndeki tarihi ipek yolunun yine yöremizden ge?mesi, Nevşehir'in ne kadar önemli bir coğrafyada olduğunun en  güzel örneğidir.

     Çeşitli dinlere sahip insanların hoşgörüsü i?erisinde bir  arada yaşadığı Nevşehir'de, Osmanlı döneminde bölgedeki Hıristiyanlar  da kiliseler inşa ettiler. Bugün bu kiliseler barışın en güzel simgelerindendir.

     Hünkar Hacı Bektaş-ı Veli aşka dair söylediklerini, insan sevgisini, sıcaklığını, ışığını bu topraklar üzerinde yaymıştır. Osmanlı Dönemi'nin ünlü sadrazamı İbrahim Paşa da bu topraklarda doğmuş, yaptığı imar hareketleriyle bugünkü Nevşehir'in temelini atmış, şehir dokusunun en elverişli yerine Damat İbrahim Paşa Külliyesi'ni inşa ettirmiştir.

     Bir zamanlar güzel atların yetiştirildiği bu yöre, bugün geleneksel el sanatlarını da i?inde barındırmıştır. Yöre sanat?ısının Kızılırmak kenarından getirdiği toprakla, hassas parmakları Sayesinde ?amurun i?inde saklanan güzelliği bulup ?ıkartmış, dedesinden aldığı geleneği geleceği taşımıştır.

     Dört mevsimi de birbirinden güzel olan Kapadokya'da kış mevsiminde ?ok yağan kar, peribacalarını tıpkı bir dantel gibi örter. Baharda ise a?an gelincikler ve yabani bademler insanın i?ini adeta yaşama sevinciyle doldurur.

     Yöremizi ziyaret eden Dünya'nın her tarafından gelen yerli yabancı ?ok sayıda ziyaret?inin tarihe, kültüre ve doğa harikalarına doğru yaptığı geziyle, sadece Nevşehir'i tanımakla kalmayıp, aynı zamanda yöre halkının engin konuk severliğini de tanımaktadır.

     UNESCO Dünya Doğal ve Kültürel Miras listesinde 1985 yılında 357. sırada 'Göreme Doğal ve Tarihi Milli Parkı' olarak kayıtlı bulunan Kapadokya, doğal yapısı ve kültürel ?eşitliliği ile haklı olarak Dünya'daki özgün yerini almıştır.

     Bu gün itibariyle İlimizde mevcut  yatak kapasitesi 20,000, gelen yerli ve yabancı turist sayısı 1,800,000 civarındadır. İlimizde 5 adet müze, 13 ören yeri, 350 kilise ve 8'i a?ılmış 200 civarında yer altı şehri ve 1 antik şehir (sobesos) bulunmaktadır.

     Kültür turizmine, inan? turizmine, spor, kongre, eğlence, atlı ve yaya doğa turizm türleri ile termal turizme uygun kültür ve tarih eserlerine, doğal güzelliklere ve modern altyapıya sahip Nevşehir, kısa süre i?inde daha büyük gelişme ve atılımlar ger?ekleştirecektir.