HİZMET ALIMI İŞÇİLERİN KADRO BAŞVURULARI
20 Şubat 2018

T.C.

NEVŞEHİR VALİLİĞİ

Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğü

 

İLAN

Müdürlümüz bünyesinde 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu hükümlerince personel çalıştırılmasına dayalı hizmet alım sözleşmesi kapsamında çalıştırılmakta olan taşeron işçilerinin, 24/12/2017 tarih ve 696 sayılı Olağanüstü Hal Kapsamında Bazı Düzenlemeler Yapılması Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 127 nci maddesiyle 27/06/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye eklenen geçici 23 üncü madde kapsamında sürekli işçi kadrosuna geçiş talebine ilişkin başvuruları incelenmiş olup, gerekli şartları taşıyan ve sınava katılmaya hak kazananlar ve gerekli şartları taşımadığından sınava girmeye hak kazanamayanlara ait listeler aşağıda yayınlanmıştır.

1 Ocak 2018 tarih ve 30288 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan usul ve esasların 10 uncu maddesinde belirtilen “İnceleme neticesinde şartları taşıdığı ve taşımadığı tespit edilenlerin isimleri, çalıştıkları teşkilat ve/veya birimin de belirtilmesi suretiyle müracaat ettikleri birimlerce/idarece ilan (internet veya kurumca belirlenecek şekilde) edilir ve bunlar yükleniciye bildirilir. Bu şekilde yapılan ilan tebliğ yerine geçer. Başvuru sahiplerine ayrıca tebligat yapılmaz.” hükmü uyarınca ilgili kişilere ayrıca tebligat yapılmayacaktır.

Sınava girme hakkı elde edemeyenler, ilan tarihinden itibaren 3 (üç) gün içerisinde gerekçesini de belirtmek suretiyle Müdürlüğümüz Evrak Birimine kayıt yaptırmak üzere yazılı olarak itirazda bulunabilirler.

İlgililere ilanen tebliğ olunur.

İlan Tarihi      : 20/02/2018 14:00

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLENLER

S.No

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Çalıştığı İşin Niteliği

Başvuru Durumu

1

12*******04

İsmail ÖZKAYA

Şoför Hizmet Alımı

Kabul

2

35*******10

İlhami YÜKSEL

Şoför Hizmet Alımı

Kabul

3

26*******86

İsmail BELADA

Temizlik Hizmet Alımı

Kabul

4

27*******34

Meryem ÖZMEN

Temizlik Hizmet Alımı

Kabul

5

29*******98

Gülsel BİÇKİN

Temizlik Hizmet Alımı

Kabul

6

37*******60

Onur KAYA

Güvenlik Hizmet Alımı

Kabul

7

39*******92

Hakkı DOĞAN

Güvenlik Hizmet Alımı

Kabul

8

44*******26

Regaip ESEN

Güvenlik Hizmet Alımı

Kabul

9

56*******16

İhsan MUTLU

Güvenlik Hizmet Alımı

Kabul

10

61*******46

Yüksel BİLGİÇ

Güvenlik Hizmet Alımı

Kabul

 

BAŞVURUSU KABUL EDİLMEYENLER

S.No

TC Kimlik No

Adı Soyadı

Çalıştığı İşin Niteliği

Başvuru Durumu

1

64*******78

Mevlüt TAŞEZER

Şoförlü Araç Hizmet Alımı

Red

2

66*******16

Ahmet BİLGİÇ

Şoförlü Araç Hizmet Alımı

Red