HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI
17 Kasım 2017

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI

 

 

71156  Ruhsat  Nolu  IV.  Pomza  Ocağı  Kapasite  Artışı  Projesi Halkın Katılımı Toplantısı

 

 

            Nevşehir İli Merkez, Derinkuyu, Ürgüp İlçelerinde Kamil TURHAN tarafından yapılması planlanan 71156  Ruhsat  Nolu  IV.  Pomza  Ocağı  Kapasite  Artışı  projesi  hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla İlimiz Merkez İlçesi, Çardak Köyü Köy Muhtarlığı Toplantı Salonunda Saat 14:00’de “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiş olup yöre halkının proje ile ilgili öneri, şikayet ve istekleri dinlenmiştir.