HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI
31 Ekim 2017

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI YAPILDI

 

 

Yerköy-Şefaatli-Kayseri Demiryolu Projesi Halkın Katılımı Toplantısı

 

 

            Kayseri, Nevşehir, Yozgat İlleri Boğazlıyan, Şefaatli, Yenifakılı, Yerköy, Kocasinan, Kozaklı İlçeleri Akpınar Köyü ve Oymaağaç Mahallesi Mevkii'nde T.C. Devlet Demiryolları İşletmesi Genel Müdürlüğü tarafından yapılması planlanan Yerköy-Şefaatli-Kayseri Demiryolu projesi hakkında, ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla İlimiz Kozaklı İlçesi, Karasenir Köyü Karasenir Kıraathanesinde Saat 10:00’da “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenmiş olup yöre halkının proje ile ilgili öneri, şikayet ve istekleri dinlenmiştir.