HALKIN KATILIMI TOPLANTISI
14 Şubat 2017


      

HALKIN KATILIMI TOPLANTISI


Altın ( IV. Grup) Madeni Ocağı Alan Genişletme Projesi Halkın Katılımı Toplantısı

 

            Kayseri, Nevşehir İlleri Kocasinan, Avanos İlçeleri Mahmat Beldesi ve Kaşköy Mahallesi Mevkii'nde Demir Export A.Ş. tarafından yapılması planlanan Altın ( IV. Grup) Madeni Ocağı Alan Genişletme projesi hakkında ÇED Yönetmeliği EK-III'de yer alan ÇED Genel Formatı çerçevesinde hazırlanan ve Bakanlığımıza sunulan dosya ile ilgili ÇED Yönetmeliği'nin 8. Maddesi gereğince ÇED süreci başlatılmış olup, 25.11.2014 tarihli ve 29186 sayılı Çevresel Etki Değerlendirmesi Yönetmeliği’nin 9. Maddesi gereğince söz konusu projeye halkın katılımını sağlamak, faaliyet hakkında bilgilendirmek, görüş ve önerilerini almak amacıyla 23.02.2017 tarihinde “ÇED Sürecine Halkın Katılımı Toplantısı” düzenlenecektir.

            Söz konusu toplantı İlimiz Avanos İlçesi, Mahmat Köyü, Mahmat Belediye Salonunda 23.02.2017 tarihinde Saat 14:00’de yapılacaktır.

 

            Kamuoyuna duyurulur.