HALKIMIZA DUYURULUR
01 Ocak 1900

MERKEZİ FATURA YÖNETİM SİSTEMİ

12.01.2017

Bakanlığımız Döner Sermaye İşletmesigelirlerinin faturalandırlıması amacıyla kullanılan Merkezi Fatur Yönetim Sistemi, Sayıştayın ve İç Denetim Birim Başkanlığının görüş ve önerileri doğrultusunda güncellenerek 01/01/2017 tarihinden itibaren uygulanmaya başlanmıştır.

Vatanandaşlarımızın mağdur olmamaları amacıyla döner sermaye gelirlerinin tahsiline yönelik işlemleri il müdürlüğümüze bizzati başvurularak yada  aşağıda belirtilen iletişim adreslerini kullanarak başvuru numarası temin edebilirler.

İletişim Blgileri:

Telefonla müracaat:  0 384 2151054'den dahili  0111

Faksla müracaat:   :  0 384 2151056

E-mail                       :  nevsehir@csb.gov.tr