EGZOZ GAZI EMİSYON ÖLÇÜM YETKİ BELGESİ
02 Haziran 2017

11.03.2017 tarihli ve  30004 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan Egzoz Gazı Emisyonu Kontrolü Yönetmeliği gereğince TS13231 Hizmet Yeterlilik Belgesi alan istasyona Müdürlüğümüzce Egzoz Gazı Emisyon Ölçüm Yetki Belgesi düzenlenmiştir.